Brønderslev Gymnasium & HF

Årstal: 2014

Bygherre: Brønderslev Gymnasium & HF

Emne: Bygningsentreprise, renovering og tilbygning

Viren, Vodskov

Årstal: 2014, m2

Bygherre: Aalborg Kommune

Emne: Ombygning dagtilbud, hovedentreprise

Nordstjernen Brønderslev

Årstal: 2013/2014, 160m2

Bygherre: Brønderslev Kommune

Emne: Tilbygning til institution, hovedentreprise

Skipper Clements Plejecenter Svenstrup

Årstal: 2013/2014, 1500m2

Bygherre: Aalborg Kommune

Emne: Ombygning af institution, hovedentreprise

Skoletandplejen i Hjørring

Årstal: 2013/2014, 800m2 i 2 plan

Bygherre: Hjørring Kommune

Emne: Tilbygning, tømrerentreprise

Ældrecenter Skovgaarden

Årstal: 2013

Bygherre: Hjørring Kommune

Emne: Tagudskiftning og efterisolering i hovedentreprise

Aalborg Renseanlæg Vest

Årstal: 2012/2013

Bygherre: Aalborg Kommune, Kloakforsyningen

Emne: Bygningsentreprise for ombygning vedr. installation af nye gasmotorer

Bodil Hjortsvej, Vodskov

Årstal: 2012, 600m2

Bygherre: Aalborg Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen

Emne: Renovering af 5 boliger i hovedentreprise

Svanelundsbakken

Årstal: 2011/2012, 4500 etage-m2

Bygherre: Hjørring Kommune

Emne: Opførsel af nyt plejecenter, råhus- + tømrerentreprise - PASSIV BYGGERI

Sygehus Vendsyssel

Årstal: 2011

Bygherre: Region Nordjylland

Emne: Etablering af falckindgang og gangbro

Skolegade Skole

Årstal: under opførsel 2010-2012, 2200 etage-m2

Bygherre: Brønderslev Kommune

Emne: Opførsel af ny tilbygning, råhus-entreprise

Højene Skole

Årstal: 2011/2010, 700m2

Bygherre: Hjørring Kommune

Emne: Opførsel af nytilbygning, råhus- og tømrerentreprise - PASSIV BYGGERI

Sygehus Vendsyssel

Årstal: 2011/2010

Bygherre: Region Nordjylland

Emne: Etablering af elevatortårn i hovedentreprise

Børnehaven Lærkereden

Årstal: 2010, 300 m2

Bygherre: Brønderslev Kommune

Emne: Til- og ombygning, hovedentreprise

Sysseltinget

Årstal: 2010

Bygherre: Hjørring Kommune

Emne: Facaderenovering med Rockwool-isolering og STO-puds i fagentreprise

Lundergårdsskolen

Årstal: 2010

Bygherre: Hjørring Kommune

Emne: Udskiftning af stern og udhæng tømrerentreprise

Brønderslev Psykiatriske Sygehus afd. 17/18

Årstal: 2009

Bygherre: Region Nordjylland

Emne: Ombygning af afdelinger

Hirtshals Skole

Årstal: 2009

Bygherre: Hjørring Kommune

Emne: Ombygning af faglokaler m.m., hovedentreprise

Nordre Vandværk

Årstal: 2008, 300 m2

Bygherre: Brønderslev Forsyning

Emne: Til- og ombygning, hovedentreprise

Brovst Multihal

Årstal: 2007/2008, 1000m2

Bygherre: Jammerbugt Kommune

Emne: Ny hal i tilbygning til eksisterende hal, råhus-entreprisen

Brønderslev Psykiatriske sygehus afd. 16/17

Årstal: 2007/2008, 600m2

Bygherre: Region Nordjylland

Emne: Om- og tilbygning af sygehus, Råhusentreprisen

Værkstedsskolen Brønderslev Ungdomsklub

Årstal: 2007, 260m2

Bygherre: Brønderslev Kommune

Emne: Stålhal opført i Totalentreprise

Plejecenteret Valdemarsgade

Årstal: 2006, 2400m2

Bygherre: Brønderslev Kommune

Emne: Opførsel af nyt plejecenter, råhus- og tømrerentreprise

Diverse pumpehuse

Årstal: løbende kontrakt fra 2006 - 2011

Bygherre: Aalborg Kommune

Emne: Fremstilling på værksted af præfab. huse, som efterfølgende opstilles på given location

Brønderslev Kraftvarmeværk

Årstal: 2005, 900m2

Bygherre: Brønderslev Kommune

Emne: Tilbygning på kraftvarmeanlæg, udført i hovedentreprise