Hvordan bygger vi

Grundstenen i MJ-BYG er vores medarbejdere, der alle ved, at omhu er afgørende. Med udgangspunkt i de gamle håndværk tænker de nyt og inddrager moderne teknologi, hvor det er relevant.

Når vi sætter holdet, trækker vi på en bred stab af håndværkere og inddrager alt efter opgavens omfang tegnestue, kalkulationsafdeling, driftsafdeling (reparation) og en teknisk afdeling med konstruktører og ingeniører. Omfatter opgaven f.eks. vvs, el eller malerarbejde, har vi udvalgt en bred vifte af stabile og faste samarbejdspartnere. Håndværkere, som vi har rigtig god erfaring med.

Vi vægter:

 • De rette kompetencer og efteruddannelse
 • Respekt for faglighed og traditioner
 • Overholdelse af sikkerhedsregler
 • Brug af optimalt og moderne værktøj
 • Bred og veludrustet maskinpark
 • Grundig instruktion om opgaven
 • Godt samarbejde på tværs af alle faggrupper

Valget af materialer og produkter sker altid i samråd med kunden og vores faste leverandører. Vi benytter primært velkendte gennemprøvede danske, nordiske og nordeuropæiske materialer og produkter.

 

Autorisationer, uddannelser og medlemskaber

Hos MJ-BYG har vi udover vort traditionelt byggefaglige uddannede personale indenfor fagene: tømrer, snedker, murer, byggestruktører og anlægsstruktører også en række autorisationer og medlemsskaber, som er kundens garanti for, at vi hos MJ-BYG har de rette faglig kompetencer og vidensniveau for udførsel af diverse opgaver.

 

Et medlem af Dansk Byggeri skal:

 • kun påtage sig arbejde, som den pågældende har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at lave korrekt og rettidigt
 • benytte sig af samarbejdspartnere, der er i stand til at opfylde de samme krav
 • samarbejde aktivt og positivt med kunden og dennes rådgivere med henblik på en fælles optimering af byggeprocessen i overensstemmelse med de indgåede aftaler
 • orientere sin kunde, hvis en foreskreven løsning ikke skønnes at være fagmæssigt korrekt, og i øvrigt vejlede kunden efter dennes bedste interesse
 • gennem en åben og fair samarbejdsform medvirke til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde.

Uddrag fra Etiske regler for Dansk Bygger

 

 

Byg Garantiordning er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er færdigt.

 

Se mere på www.byggaranti.dk/forside

 

 

MJ-BYG udfører kloakarbejder og er autoriseret kloakmester - jf. dansk lovgivning er vi derfor underlagt kloakmestrenes kvalitetskontrol, som sikre at virksomheden indfører og vedligeholder godkendte kvalitetsstyringssystemer. Dette kontrolleres løbende af Byggeriets Kvalitetskontrol AS.

 

 
 
 

MJ-BYG har personale, som har valgt at uddanne sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor der er oplagte energibesparelsespotentialer i en konkret bygning.