LandboNord

Årstal: 2013

Bygherre: Rådgivningscenter LandboNord

Emne: ombygning af kontorlokaler i hovedentreprise

Falck Station i Hjørring

Årstal: 2012/2013

Bygherre: Falck Danmark

Emne: Ombygning af falck station samt renovering af garageanlæg i hovedentreprise

Nørresundby Bank Aabybro

Årstal: 2011

Bygherre: Nørresundby Bank

Emne: om- og tilbygning af bankfilial i hovedentreprise - inkl. spus og grundvandssænkning

Opførsel af maskinhus

Årstal: 2010/2011, 400m2

Bygherre: Boligforeningen Fredensbo, Brønderslev

Emne: opførsel af garage/maskinhus

Brønderslev Hallen

Årstal: 2009/2010, 800m2

Bygherre: Den selvejende institution Brønderslev Hallen

Emne: renovering af eksisterende hal og tilbygning af ny hal, råhus og tømrerentreprise

AP Facader

Årstal: opført 2009, 300m2

Bygherre: Jan Lund Ejendomme

Emne: tilbygning til kontor, totalentreprise

Bredbånd Nord, etape 2

Årstal: 2008, 1000m2

Bygherre: Bredbånd Nord Ejendommee

Emne: tilbygning til kontor/erhvervshus opført i totalentreprise

Himmerlands El-forsyning

Årstal: 2007/2008

Bygherre: HEF

Emne: Opførsel af stålhal og kontorhus for elforsyning, tømrer- og lukningsentreprisene

Bredbånd Nord, etape 1

Årstal: 2007, 1000m22

Bygherre: Bredbånd Nord Ejendomme

Emne: Kontor/erhvervshus opført i totalentreprise

Cubic

Årstal: 2007, 1000m2

Bygherre: Cubic-Modusystems

Emne: Produktionshal opført i totalentreprise

Telco Electronics AS

Årstal: 2007, 600m2

Bygherre: Telco Electronics AS

Emne: Opførsel af industrihal i betonelementer, hovedentreprise

Nordjysk Lift

Årstal: 2006/2007, 600m2

Bygherre: Nordjysk Lift Ejendomme

Emne: Opførsel af betonelement-hal i totalentreprise

Mejlby Agro

Årstal: 2006, 2000m2

Bygherre: Dansk Stål

Emne: Opførsel af industrihal, som underentreprenør i råhus- og tømerentreprise

Staldbyggeri

Årstal: 2005/2006, 2000m2

Bygherre: Knud Thing

Emne: Opførsel/tilbygning af stald i hovedentreprise

Active Sportswear

Årstal: 2004

Bygherre: AS Brønderslev Industrihus

Emne: Opførsel af lagerhal/administrationshus i hovedentreprise

Brønderslev Udviklingspark

Årstal: 2004/2005, 1800m2

Bygherre: Fonden for Brønderslev Udviklingspark

Emne: Opførsel af kontorbygning med tilhørende lagerhal i stålkonstruktion i totalentreprise

Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev

Årstal: 2002/2003 + 2005/2006

Bygherre: De danske Diakoner

Emne: Renovering og tilbygning af plejehjem, udført i 2 hovedentreprise.